Onze pedicures zijn bevoegd om voeten van personen met diabetes te verzorgen. Ze zijn als pedicure opgenomen in het Kwaliteits Register Pedicures (KRP) van ProCert. ProCert heeft het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. Tijdens de behandeling wordt gewerkt volgens de laatste richtlijnen die zijn voorgeschreven ten aanzien van mensen die diabetes hebben. Heeft u diabetes? Dan krijgt u de voetzorg in een aantal gevallen vergoed. 

Zorgverzekering 

Vergoedingen zorgverzekering

In 2015 hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen. Hieronder wordt u geïnformeerd over de veranderingen en waar u op moet letten. 
De Sims classificatie vertelt ons welke risico’s uw voeten hebben. De classificatie zijn 0, 1, 2 en 3. Hoe hoger het cijfer, hoe meer complicaties heeft en dus hoe meer risico u loopt. 

Sims 0:
u heeft geen verhoogd risico, dus u krijgt de voetzorg niet vergoed vanuit de basisverzekering. In sommige gevallen wel vanuit de aanvullende verzekering. Dit leest u in de polisvoorwaarden van uw verzekering. 

Sims 1:
u heeft een beginnend risico, en als u niet in staat bent uw voeten zelf te verzorgen, (dit wordt bepaald door uw arts) krijgt per jaar het aantal deelbehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. 

Sims 2:
u heeft verschillende risico's, dus u krijgt per jaar het aantal benodigde behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. 

Sims 3:
u heeft een groot risico, dus ook nu krijgt u per jaar het aantal benodigde behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. 

Zorgprofielen

Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de podotherapeut of uw behandelend arts, dit kan uw huisarts of internist zijn. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner van uw huisarts. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

 Basisverzekering

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat wij uw pedicure zijn. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met uw pedicure.

Aanvullende verzekering

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

gallery/attachments-Image-Behandeling